HomeVề chúng tôi Tầm nhìn và sứ mệnh

 • • Tầm nhìn: Trở thành tổ chức huấn luyện doanh nghiệp quốc tế
  hàng đầu tại Việt Nam, cam kết hỗ trợ hơn 500,000 doanh nghiệp
  Việt.
  • Sứ mệnh: Thay đổi cách người Việt làm kinh doanh, mang lại
  thịnh vượng cho các chủ DN tại Việt nam và cộng đồng Doanh
  nghiệp Việt trên toàn Thế giới
  • Chiến lược kinh doanh: Bán giá trị – Không bán sản phẩm
  • Giá trị cốt lõi:
   Lấy Doanh nghiệp Việt làm trọng tâm
   Cam kết đồng hành để phát triển Doanh nghiệp một cách bài
  bản và vững chắc Tối ưu ứng dụng công nghệ trong quản trị và cung cấp dịch vụ
http://ibcvietnam.com/wp-content/uploads/2019/08/Logo-IBC-Group-copy.png

Follow us:

http://ibcvietnam.com/wp-content/uploads/2019/08/Logo-IBC-Group-copy.png

Follow us:

Liên hệ

Tầng 5, Press Club Center, 59A Đường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Về chúng tôi

Copyright by IBCVietNam. All rights reserved.

Copyright by IBC Viet Nam. All rights reserved.