HomeVề chúng tôi Chúng tôi là ai

Với tham vọng xây dựng một tổ chức đào tạo doanh nghiệp chuyên nghiệp và đẳng cấp quốc tế duy nhất tại Việt Nam, Công ty TNHH Huấn luyện Doanh nghiệp Quốc tế IBC (gọi tắt là IBC Group) đang từng bước hoàn thiện mô hình và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nhằm cung cấp cho các Doanh nghiệp Việt Nam một chiến lược kinh doanh tổng thể và đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Không chỉ tìm hiểu rõ bản chất hoạt động của Doanh nghiệp để đưa ra lời tư vấn và các giải pháp phù hợp, mà bằng những hoạt động những chương trình tương tác thực tế, IBC Group còn giúp Doanh nghiệp nhanh chóng định vị được thương hiệu trên thương trường, kết nối cộng đồng Doanh nghiệp, để phát triển kinh doanh một cách bền vững và mạnh mẽ.

 

 

http://ibcvietnam.com/wp-content/uploads/2020/06/IBC-2-file-goc-chot-png-02-320x193.png

Follow us:

http://ibcvietnam.com/wp-content/uploads/2020/06/IBC-2-file-goc-chot-png-02-160x160.png

Follow us:

Copyright by IBCVietNam. All rights reserved.

Copyright by IBC Viet Nam. All rights reserved.