Tin tức Phân biệt rõ hai khái niệm dòng tiền và lợi nhuận trong kinh doanh

20 September, 20190

Đối với mọi doanh nghiệp, dòng tiền và lợi nhuận là vấn đề quan trọng hàng đầu. Để thành công trong dài hạn, doanh nghiệp cần phải tạo ra lợi nhuận trong khi cũng hoạt động với dòng tiền dương.

>> 6 lý do dẫn đến tình trạng ế ẩm của nhà bán lẻ

>> Quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả cần tuân thủ nguyên tắc sau

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền là chuyển động của đồng tiền vào hoặc ra từ một doanh nghiệp. Nó là cần thiết cho hoạt động hàng ngày, thuế, mua hàng tồn kho, và trả tiền cho nhân viên và chi phí hoạt động.

Dòng tiền có thể coi như “dòng máu” duy trì sự sống của doanh nghiệp

Dòng tiền tích cực cho thấy tài sản lỏng của công ty đang gia tăng, cho phép họ giải quyết các khoản nợ, tái đầu tư vào kinh doanh, trả lại tiền cho các cổ đông, trả chi phí và cung cấp một “bộ đệm” chống lại những thách thức tài chính trong tương lai. Dòng tiền âm cho thấy tài sản lỏng của công ty đang giảm.

Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là thặng dư sau khi tất cả các chi phí được khấu trừ từ doanh thu. Lợi nhuận là hình ảnh tổng thể của một doanh nghiệp và cơ sở tính thuế nào.

Lợi nhuận – Mục tiêu cuối cùng mà mọi nhà kinh doanh đều hướng tới

Có ba loại lợi nhuận chính mà các nhà phân tích phân tích: lợi nhuận gộp , lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng. Mỗi loại lợi nhuận mang lại cho nhà phân tích thêm thông tin về hiệu suất của công ty, đặc biệt khi so sánh với các khoảng thời gian khác và đối thủ cạnh tranh trong ngành. Tất cả ba mức lợi nhuận có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập.

Điều gì quan trọng hơn đối với một doanh nghiệp?

Khi xác định dòng tiền hay lợi nhuận, điều gì quan trọng hơn, nó phụ thuộc vào doanh nghiệp và hoàn cảnh.

Ví dụ, một doanh nghiệp có thể thấy lợi nhuận mỗi tháng, nhưng tiền của nó bị trói buộc trong tài sản cứng hoặc các khoản phải thu , và không có tiền mặt để trả lương cho nhân viên. Khi một khoản nợ được trả hoặc doanh nghiệp thấy dòng tiền trong doanh thu, nó bắt đầu thấy dòng tiền dương trở lại. Trong ví dụ này, dòng tiền là quan trọng hơn vì nó giữ cho doanh nghiệp hoạt động trong khi vẫn duy trì lợi nhuận. Cách khác, một doanh nghiệp có thể thấy doanh thu và dòng tiền tăng lên, nhưng có một khoản nợ đáng kể để doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận.

Doanh nghiệp cần cân nhắc yếu tố dòng tiền và lợi nhuận dựa trên hoàn cảnh

Sự vắng mặt của một lợi nhuận cuối cùng có tác dụng giảm trên dòng tiền. Trong trường hợp này, lợi nhuận là quan trọng hơn. Một điều cần nhớ khi xác định xem có nên tập trung vào dòng tiền hay lợi nhuận là dòng tiền có thể được mua. Một chủ doanh nghiệp có thể đặt tài sản cá nhân của mình làm vốn vào doanh nghiệp hoặc nhận khoản vay doanh nghiệp nhỏ từ ngân hàng để giữ cho doanh nghiệp hoạt động cho đến khi bắt đầu thấy dòng tiền trở lại.

Có được cách xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn và quản lý dòng tiền tốt sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai!

Nguồn: Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://ibcvietnam.com/wp-content/uploads/2020/06/IBC-2-file-goc-chot-png-02-320x193.png

Follow us:

http://ibcvietnam.com/wp-content/uploads/2020/06/IBC-2-file-goc-chot-png-02-160x160.png

Follow us:

Copyright by IBCVietNam. All rights reserved.

Copyright by IBC Viet Nam. All rights reserved.